Bøger og materiale

Vi udgiver bøger og udvikler egne materialer. Nedenfor er listet de bøger og materialer, som er skrevet og udviklet af os, og som kan købes  selvstændigt.

Vi har herudover udviklet en række materialer, som er knyttet til de uddannelsesforløb, som vi har gennemført. Kontakt os såfremt du ønsker at vide, hvilke materialer og i hvilken sammenhæng, vi har udviklet dem.

Undgå konflikter med borgere

Bogen beskriver de særlige forhold, som knytter sig til konflikter mellem offentligt ansatte og borgere, og den anviser konkrete værktøjet til at undgå, afvæbne og tackle disse konflikter. Bogen beskriver også vilkårene for at være offentligt ansat og udøve myndighed og sætter fokus på det særlige ansvar offentligt ansatte har i kontakten med borgerne. Bogen henvender sig især til de mange offentligt ansatte, der har direkte borgerkontakt samt til undervisere, som underviser de offentligt ansatte i at håndtere konflikter. Bogen er solgt i flere tusinde eksemplarer, og anvendes som lærebog på flere uddannelsesinstitutioner. Klik på foto af bogen for mere info samt bestilling på forlaget Frydenlund.

Virkemidler i voksenundervisning

Bogen beskriver de centrale virkemidler i voksenundervisning, som skaber læring: Relation, håndtering af modstand, refleksion og facilitering. Disse centrale temaer kombineres med pædagogiske metoder og principper for læring. Bogen er baseret på anerkendt teori og forskning samt på egen undervisningserfaring og successer i såvel læringsprogression som deltagertilfredshed. Bogen henvender sig til voksenundervisere og til ledere med ansvar for udvikling og gennemførelse af voksenundervisning. Klik på foto af bogen for mere info samt bestilling på forlaget Frydenlund.

konfliktstyrker

Konfliktstyrker (C) er et værktøj, som sætter fokus på egne styrker og udviklingspunkter i en konfliktsituation samt et værktøj til at forstå adfærd generelt i konfliktsituationer. Værktøjet kan anvendes individuelt, i teams og i undervisningssammenhlnge. Værktøjet er inspireret af den internationalt anerkendte erhvervspsykologiske model Thomas-Kilmann Konflikthåndteringsværktøj (TKI). Værktøjet kan bestilles hos os og koster kr. 75,- pr. sæt ex. moms og forsendelse.