Hvad kan vi?

Vi bidrager til kompetenceudvikling på strategisk og operationelt niveau. Det gør vi inden for vores respektive specialistområder, hvor vores mål er at skabe størst muligt udbytte for såvel deltager som for arbejdsplads. Vores specialistområder er: KONFLIKTUDDANNELSE, VOKSENUNDERVISERUDDANNELSE samt LEDERUDDANNELSE. Se uddybning nedenfor.

Vi står på en solid pædagogisk læringsplatform og en tilgang, som er konkret og handlingsorienteret. Det betyder, at vi tilfører konkrete handlekompetencer, der kan omsættes umiddelbart i praksis.

KONFLIKTUDDANNELSE

Vi uddanner og træner ledere og medarbejdere i at undgå, afvæbne og håndtere konfliktsituationer, og vi uddanner ledere i bedst muligt at understøtte deres medarbejdere både før, under og efter en konfliktsituation. Vores specialistområder er primært rettet mod myndigheds- og kontrolfunktioner. Vores specialistområde dækker konflikter i DET PERSONLIGE MØDE, i DET TELEFONISKE MØDE samt i DET DIGITALE MØDE.
Vores konfliktuddannelser sammensættes ud fra behov og indeholder en række elementer, som hver for sig og tilsammen udgør det nødvendige individuelle og fælles beredskab i konfliktsituationer.

VOKSENUNDERVISERUDDANNELSE

Vi uddanner og træner voksenundervisere i de elementer, som skaber læring. Det gør vi med fokus på det relationelle aspekt i læring, refleksion i læring, modstand på læring, progressiv læring samt pædagogiske virkemidler i læring. Kort og godt alt det som har betydning for, at underviserens faglighed skaber mest mulig læring. Uddannelsen er for alle, der underviser voksne – på tværs af faglighed og målgruppe samt for alle, der har ledelsesmæssigt ansvar for voksenundervisning. Vi bidrager også til den strategiske planlægning og udvikling af kompetenceudviklingsforløb for ledelser, HR-funktioner og voksenundervisere.

LEDERUDDANNELSE

Vi gennemfører lederuddannelse med fokus på fælles ledelsesplatform, styrkelse af ledelsessamarbejdet samt facilitering som ledelsesværktøj.  
Vi gennemfører også individuel ledertræning, hvor lederen styrkes på det personlige og relationelle plan med et mål om at have det overskud, som er nødvendigt for at kunne se sine medarbejdere.  
Vores redskaber er så konkrete, at de kan anvendes umiddelbart. Det kan de, fordi vores lederuddannelser er opbygget i en form, som gør, at ledelsesfærdigheder trænes som en del af forløbet.

WORKSHOP & FOREDRAG

Vi tilrettelægger og gennemfører workshops og holder foredrag inden for vores specialistområder.
Alle workshops og foredrag tilpasses aktuelt behov og tidsramme.