HANDELSBETINGELSER

Produkter og tjenester udbydes af

Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS,
Vermundsgade 38 E,
2100 København Ø,
CVR 36698810.


Bøger, undervisningsmateriale og digitale produkter:

Køb af bøger og undervisningsmateriale kan købes med betalingskort. Der tillægges ikke gebyr, og du modtager en kvittering på e-mail for dit køb på den e-mailadresse, du har oplyst.

Bøger og undervisningsmaterialer leveres til den adresse, du har oplyst og sendes med PostNord til de enhver tid gældende takster for porto og fragt.

Der er 14 dages returret, hvis du fortryder dit køb af bøger og undervisningsmateriale. Fortrydelse skal meddeles skriftligt til mh@k-ki.dk. Dit køb skal returneres ubrugt, og du betaler selv for returfragt.
Beløbet for købet refunderes til den konto, du har betalt fra.

Digitale produkter leveres via e-mail og kan købes med betalingskort. Der tillægges ikke gebyr, og du modtager en kvittering på e-mail for dit køb på den e-mailadresse, du har oplyst.

Produkter er dine til evigt eje med mindre, andet fremgår. Det er dit eget ansvar at downloade digitalt materiale. Ved køb af digitale produkter, hvor materialet leveres øjeblikket, bortfalder fortrydelsesretten.

Kurser, uddannelsesforløb og foredrag:

Aftaleindgåelse
Alle aftaler indgås skriftligt.

Aflysning
Aflyses en indgået aftale kan dette ske 30 dage før gennemførelse uden beregning. Aflyses en aftale mellem 8 og 29 dage før gennemførelse faktureres 50 % af prisen, og aflyses der mindre end 8 dage før gennemførelse faktureres fuld pris.

Flytning
Det er muligt at flytte en aftale uden beregning. Dog faktureres eventuelle omkostninger, som er knyttet direkte til flytningen.

Ændring af vilkår i aftalen
Sker der ændringer i en aftales indhold faktureres arbejdstimer forbundet hermed på timebasis til gældende timetakst.

Ønsket deltagerantal øget kan det ske efter aftale, og der faktureres et procentvis beløb af den samlede pris for hver ekstra deltager.

Fakturering
Fakturering sker umiddelbart efter gennemførelse med betalingsfrist 8 dage netto. Er der er tale om delleveringer over en periode faktureres efter hver gennemført delleverance.

Priser:
Alle priser angives i danske kroner (DKK) excl. moms med mindre, andet er aftalt. Transportomkostninger faktureres i henhold til statens gældende kørselstakster. Eventuel overnatning i forbindelse med gennemførelse af opgave faktureres til kostpris.

Rettigheder:
Alle rettigheder til indhold i workshops, kurser, uddannelsesforløb, foredrag samt bøger og digitale produkter tilhører Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS.

Overdragelse af rettigheder kan ske ved indgåelse af skriftlig aftale.

Fortrolighed:
Alle informationer og oplysninger, som måtte komme i Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS’s besiddelse i forbindelse med udførelsen af opgaver er fortrolige, og deles derfor ikke med andre.

Gyldighed:
Nærværende handelsbetingelser gælder med mindre, andet er aftalt skriftligt med Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS.

Ændring af handelsbetingelser:
Kompetence- & Konfliktinstituttet ApS har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende handelsbetingelser uden varsel.

Lovvalg og værneting:
Aftalen er underkastet dansk ret.