Når teori ikke er nok .

Vi uddanner og træner ledere, medarbejdere og undervisere.

Vi er specialister i konfliktuddannelse for ledere og medarbejdere i myndigheds- og servicefunktioner, underviseruddannelse for voksenundervisere samt lederuddannelse for top- og mellemledere.

KØB NU: Guide til færre konflikter i borgerkontakt.

Hvad kan vi?

Vi bidrager til kompetenceudvikling på strategisk og operationelt niveau. Det gør vi inden for vores respektive specialistområder ved at skabe  udbytte for ledere og medarbejdere og for arbejdspladsen som helhed. Vores specialistområder er:

Vi står på en solid pædagogisk læringsplatform og en tilgang, som er konkret og handlingsorienteret. Det betyder, at vi tilfører handlekompetencer, der kan omsættes umiddelbart i praksis.

Kontakt

Konfliktuddannelse

Vi uddanner og træner ledere og medarbejdere i myndigheds- kontrol- og servicefunktioner i at forebygge og deeskalere konflikter og vanskelige situationer i borger- og kundekontakt, samt uddanner ledere i at understøtte deres medarbejdere både før, under og efter en konfliktsituation.

Vores specialistområde omfatter det PERSONLIGE møde, det TELEFONISKE møde samt det DIGITALE møde.

Vores konfliktuddannelser sammensættes ud fra det aktuelle behov, så det matcher det nødvendige individuelle og fælles beredskab knyttet til  konflikter og vanskelige situationer.

Underviseruddannelse

Vi uddanner og træner undervisere i at skabe engagement og motivation i undervisning, hvor målet er at skabe mest mulig læring.

Uddannelsen er for alle, der underviser voksne – på tværs af faglighed og målgruppe og for alle, der har ledelsesmæssigt ansvar for voksenundervisning.

Vi bidrager også til den strategiske planlægning og udvikling af uddannelsesforløb for ledelser, HR-funktioner og voksenundervisere.

Lederuddannelse

Vi gennemfører lederuddannelse med fokus på fælles ledelsesplatform, styrkelse af ledelsessamarbejdet samt facilitering som ledelsesværktøj.

Vi gennemfører også individuel ledertræning, hvor lederen styrkes på det personlige og relationelle plan med et mål om at have det overskud, som er nødvendigt for at kunne se sine medarbejdere.  

Vores redskaber er så konkrete, at de kan anvendes umiddelbart. Det kan de, fordi vores lederuddannelser er opbygget i en form, hvor  ledelsesfærdigheder trænes som en del af forløbet.

Workshop & foredrag

Vi tilrettelægger og gennemfører workshops og holder foredrag inden for vores specialistområder.
Alle workshops og foredrag tilpasses aktuelt behov og tidsramme.

Hvem er vi?

K-KI

K-KI er stiftet som Kompetence-og Konfliktinstituttet ApS og består af erfarne undervisere og konsulenter, som bidrager i de enkelte processer og uddannelsesforløb ud fra kompetencer og altid ud fra en fælles målsætning om, at kun det bedste er godt nok.

Vores motto er: NÅR TEORI IKKE ER NOK.

Netop det er kendetegnet for, at vores at uddannelse og træning er handlingsorienteret og så konkret, at den kan omsættes direkte til praksis.

“Vi har gennemført uddannelsesforløb for flere tusinde ledere, undervisere og medarbejdere fra vidt forskellige fagområder og faggrupper. Det vi kommer med, og måden vi kommer med det på, tilfører nødvendig viden, skaber overblik og refleksion OG bidrager med konkrete redskaber og virkemidler. De resultater vi opnår på udbytte, læringstilvækst og deltagertilfredshed taler sit helt eget sprog og betyder, at vores uddannelser ikke blot er “endnu et kursus”. Derimod er et forløb med os en ændring i måden at se sin egen samt fælles rolle på, som gør, at ny viden og nye færdigheder integreres og forankres i hverdagen. Og det uanset om  temaet er konfliktuddannelse, underviseruddannelse eller lederuddannelse”.

Merete Hessel

Merete ejer Kompetence- & Konfliktinstituttet og har mange års ledelseserfaring fra private virksomheder med ansvar for undervisning, uddannelse og it. Hun har også erfaring som offentligt ansat i myndighedsfunktioner samt erfaring som bestyrelsesformand i erhvervs- og hjælpeorganisationer. Merete er uddannet psykoterapeut og kriserådgiver, certificeret i flere erhvervspsykologiske værktøjer samt forfatter til 2 lærebøger: “Undgå konflikter med borgere” som er henvendt til ledere og medarbejdere i myndigheds- og kontrolfunktioner samt “Virkemidler i voksenundervisning – 7 trin til at lykkes”, som er skrevet til voksenundervisere på tværs af faggrupper og fagtemaer og har fokus på det, som skaber læring i voksenundervisning. Herudover er hun forfatter til “Guide til færre konflikter og vanskelige situationer i borgerkontakt”, som er skrevet til ledelser og ledere med ansvar for borgerkontakt. Merete er specialist i forebyggelse og håndtering af konflikter, engagement i voksenundervisning samt i facilitering som ledelsesværktøj.

Ole Sund Søndergaard

Ole er uddannet politiassistent og har endvidere baggrund som forstander og leder af opholdssteder, coach, underviser og konsulent. Han har været ansvarlig for en række samarbejder med offentlige virksomheder og institutioner, hvor målet har været at sikre det bedst mulige samspil i interaktioner og relationer – også i de vanskelige og konfliktfyldte . Oles undervisningserfaring spænder bredt i såvel målgruppe som fagtema og står på et solidt pædagogisk fundament med “læring gennem relation” som fokus. Ole er certificeret ICC coach samt uddannet i narrativ supervision og specialist i forebyggelse og håndtering af konflikter og i voksenundervisning. Og endelig har Ole en passion for hunde med avl, opdræt og hundetræning og har været formand i en specialhundeklub under Dansk Kennel Klub. Ole har i mange år været passioneret bjergbestiger og langdistanceløber.

Magnus wilstrup

Magnus har erfaring som ekstern konsulent for undervisningsministeriet, ekstern underviser på diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved University College (UCL samt som chef for Skandinaviens største serviceskole. Magnus er uddannet markedsføringsøkonon og akademiøkonom og læser diplomuddannelse i ledelse. Han er certificeret i en lang række personprofiler, herunder everything DiSC, e-stimate, Belbin, Master Danmarks EASI og OPTO samt typologi og procesmetoden; 4MAT og er desuden ophavsmand til det anerkendte PL-hjul, der er en didaktisk metode til at planlægge, afvikle og evaluere undervisning. Endvidere er Magnus skaber af Serviceeffekt-modellen TM, der er en kompetenceudviklingsmetode til at skabe kundeloyalitet, vækst og anbefalinger. Magnus er specialist i undervisning og læring, kollegial sparring samt kundeservice og værtsskab.

Ulrik elholm

Ulrik har gennem mere end 20 år været stemmecoach og vejleder for professionelle sangere, talere, skuespillere, stand-up komikere og virksomhedsledere og har bidraget til, at de hver især har kunnet præstere deres bedste indenfor deres respektive virke. Han er endvidere træneren og vejlederen bag kameraerne i tv-programmerne AllStars, Popstars, Voice, Gangstativerne, All Together Now samt X-factor. Ulrik har desuden mange års erfaring fra lederudvikling og teambuilding for virksomheder som fx Lego, Ørsted og Egmont. Ulrik er forfatter til bogen ”Bliv Bedre – med fokuseret træning” (Akademisk Forlag), der handler om, hvordan man skal træne, så det bliver en målrettet og bevidst træning. Ulrik er specialist i fokuseret træning og udvikling, mod og performance på tværs af faglighed og professionelt virke og niveau.

Annbrit olsen

Annbrit er oprindeligt uddannet sportsfysioterapeut og har arbejdet med behandling og genoptræning igennem mere end 20 år. Parallelt driver hun firmaet ”Krop og Kommunikation”, hvor hun stadig beskæftiger sig med sit oprindelige fag. Derudover arbejder hun med ledelse, stress og kommunikation. Alt sammen med kroppen som udgangspunkt. Annbrit er Master i kommunikation og coaching med speciale i filosofisk ledelse og er uddannet i Somatisk Coaching med et neuroaffektivt fokus samt uddannet ”Oxygen Advantage” instruktør. Hun har skabt konceptet ”BodyWisdom Leadership”, hvor hun tager udgangspunkt i ”Det hele Menneske” og kroppens visdom. Hun arbejder ud fra et fundament i kroppen, vejrtrækningen, nervesystemet og sanserne, hvor hun træner krop og hjerne til at arbejde sammen, så det bliver muligt bedre at forstå kroppens beskeder og stille klart på det, der er vigtigt og dermed træffe beslutninger og handle med ro, klarhed og overblik.

Vores kunder

Vores kunder er stat, regioner, kommuner, private virksomheder samt organisationer og selvejende institutioner. Nogle opgaver løser vi for ledergrupper, nogle for medarbejdergrupper og nogle for voksenundervisere. Fælles for opgaverne er, at vi løser dem i et tæt samarbejde med ledelsen.

Nedenfor er et udpluk af de specialdesignede opgaver, vi løser og har løst, og hvor flere af disse opgaver er vundet i offentlige udbud og tilbud.

Ikke alle vores kunder ønsker at blive eksponeret, hvorfor nogle af opgaverne er anonymiseret. Vil du vide mere, så kontakt os.

DANMARKS DOMSTOLE

I 2015 indgik vi en flerårig rammeaftale med Domstolsstyrelsen om konfliktuddannelse af ca. 2300 medarbejdere i Danmarks Domstole. Målet med uddannelsen var at skabe større sikkerhed i borgerkontakten for alle domstolsmedarbejdere på tværs af niveauer og funktioner. 

Samarbejdet med Danmarks Domstole er fortsat aktivt og omfatter, udover konfliktuddannelse for nye medarbejdere, også specialdesignede uddannelsesforløb for udvalgte faggrupper.

STATSFORVALTNINGEN

Vi har gennemført konfliktuddannelse for alle ledere og medarbejdere med administrativ, juridisk og børnefaglig funktion i Statsforvaltningen.

GRØNLANDS DOMSTOLE

Vi har gennemført konfliktuddannelse for samtlige ledere og medarbejdere i Grønlands Domstole samt gennemført forløb i understøttende ledelse og teamsamarbejde for ledende medarbejdere.

KRIMINALFORSORGEN I GRØNLAND

Som en del af konfliktuddannelse for Grønlands Domstole har vi uddannet civilt personale i Kriminalforsorgen i håndtering af konflikter med de borgere, som de civile medarbejdere er i kontakt med både i og udenfor den grønlandske kriminalforsorgs institutioner.

DOMSTOLENE I NORGE

Vi har gennemført konfliktuddannelsen for ledere og medarbejdere i domstolene i Norge med det mål at styrke borgerkontakten. Fokus har været på det relationelle aspekt samt redskaber til at forebygge og nedtrappe konflikter med domstolenes brugere.

KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER

Vi har gennemført en udviklingsproces med det formål at udvikle og implementere en fælles pædagogisk platform for undervisere af uniformeret personale på Kriminalforsorgens grunduddannelse til fængselsbetjent.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE

Vi har uddannet og trænet et større antal ledere og specialister i Københavns Lufthavne i faciliterende ledelse, uddannet medarbejdere i forebyggelse og deeskalering af konflikter og vanskelige situationer i kundekontakten, uddannet medarbejdere i kollegatræning samt gennemført train-the-trainer uddannelse for interne instruktører og undervisere på tværs af afdelinger og funktioner.

KØBENHAVNS KOMMUNE

Vi har uddannet og trænet undervisere og projektledere i Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning i intern undervisning og formidling.

REGION MIDTJYLLAND

Vi har gennemført workshops for læger, sygeplejersker samt øvrige fagmedarbejdere tilknyttet regionens Diabetes Center samt fagmedarbejdere fra landets øvrige centre, som har handlet om redskaber til undervisning af patienter, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

KULTUR & OPLEVELSESVIRKSOMHEDER

Vi har uddannet ca. 70 ledere fra nogle af DK’s største oplevelses- og kulturvirksomheder i redskaber til at nedtrappe og forebygge konflikter med deres gæster samt uddannet dem i at videreformidling disse redskaber til deres (mange) medarbejdere.

KØBENHAVNS BIBLIOTEKER

Vi har uddannet og trænet bibliotikarer i undervisning og formidling af særligt tiltag til folkeskolelærere- og elever omkring brug af sociale medier.

GRØNLANDS DOMSTOLE – RETTEN I NUUK

Vi har gennemført udviklingsforløb for kredsdommerne i retten i Nuuk.

DFSD

Vi har gennemført konfliktuddannelse for sikkerhedsvagter og restaurationspersonale på DFDS’s færger med særligt fokus på rollen som politimyndighed, når færgerne er på sejlads.

SOSU FYN

Vi har gennemført temaundervisning for ledelse og samtlige undervisere på SOSU Fyn med fokus på centrale læringselementer i grund- og efteruddannelser.

SEKRETARIATET FOR VELFÆRDSUDDANNELSER

Vi har gennemført temaundervisning for undervisere på Social-og sundhedsskoler med særligt fokus på relation som læringselement.

LEDERUDVIKLINGSPROCES FOR STØRRE ARBEJDSPLADS

Vi har gennemført en længerevarende lederudviklingsproces for alle ledere i en større offentlig virksomhed. Målet med processen var at etablere en fælles ledelsestilgang samt styrke samarbejdet internt i ledergruppen. Processen har været opdelt i flere delprocesser med fælles udviklingsdage samt fælles og individuel opfølgning.

TRAFIKSELSKAB

Vi har gennemført konfliktuddannelse for billetkontrollører og uddanner nye kontrollører i konfliktredskaber og konfliktnedtrappende adfærd.

Vi har endvidere udviklet elektronisk undervisningsmodul til administrative medarbejdere med fokus på værts- og servicefunktion.

FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR – NATTERAVNENE

Vi har gennemført konfliktuddannelse for Natteravnes teamansvarlige samt for udvalgte lokalforeninger og er en del af Natteravnes generelle uddannelsestilbud til lokalforeninger.

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

Vi har gennemført konfliktuddannelse for ca. 100 politibetjente i Midt- og Vestsjællands Politi med fokus på konfliktredskaber og konfliktnedtrappende adfærd i borgerkontakten, ligesom vi har gennemført konfliktuddannelse for medarbejdere i vagtcentralen med særligt fokus på den telefoniske kontakt.

FOA

Vi har løst opgaver for forskellige målgrupper og med forskelligt mål og indhold. Vi har løst opgaver med udgangspunkt i  FOAs medlemmers tryghed og sikkerhed samt opgaver, hvis mål har været at styrke FOAs arbejde for deres medlemmer samt styrke det interne samarbejde i FOAs lokalafdelinger.

Vi har endvidere gennemført konfliktuddannelse for FOA medlemmer ansat i kommuner og regioner samt tillidsvalgte.

KØBENHAVNS RETSHJÆLP

Vi har gennemført konfliktuddannelse for ca. 100 frivillige i Københavns og Vesterbros Retshjælp. Uddannelsen har haft som mål at styrke de frivilliges kompetencer i håndtering af vanskelige borgerkontakter. De frivillige består af primært jurister og jurastuderende.

HORSENS KOMMUNE

Vi har gennemført konfliktuddannelse for ca. 200 ledere i Horsens kommuner. Konfliktuddannelsen er gennemført som en del af en længerevarende lederudviklingsproces og har haft fokus på kontakten til borgere og eksterne samarbejdspartnere.

REGION HOVEDSTADEN

Vi har gennemført temauddannelser om konflikter for ca. 200 læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedspersonale på tværs af hospitaler og institutioner under Region Hovedstaden.

RUDERSDAL KOMMUNE

Vi har gennemført konfliktuddannelse for alle medarbejdere i Rudersdals Kommunes Borgerservicecenter.

FONDEN FOR SOCIALT ANSVAR – BYDELSMØDRENE

Vi har gennemført konfliktuddannelse for Bydelsmødrenes fastansatte medarbejdere. Målet har været at styrke samarbejdet med de mange frivillige bydelsmødre i lokalforeningerne.

POLITISK LEDELSE OG SELVLEDELSE

Vi har gennemført uddannelsesforløb i politisk ledelse for politisk parti samt gennemført individuelle udviklingsforløb i politisk selvledelse som en del af internt talentudviklingsforløb.

PROCESBEVILLINGSNÆVNET

Vi har gennemført konfliktuddannelse for juridiske og administrative medarbejdere i Procesbevillingsnævnet med primært telefonkontakt til borgerne. Målet har været at styrke medarbejdere i telefonkontakten – også i de svære telefonsamtaler.

ADVOKATER

Vi har gennemført temauddannelse for advokater med klientkontakt med det mål at bibringe viden om de mekasnismer, der virker i kontakten mellem beskikket  advokat og klient.

CPH WEST

Vi har gennemført temauddannelse for gymnasielærere med fokus på konflikter med elever og forældre.

Bøger og materiale

Vi udgiver bøger og udvikler egne materialer. Nedenfor er listet de bøger og materialer, som er skrevet og udviklet af os, og som kan købes  selvstændigt.

Vi har herudover udviklet en række materialer, som er knyttet til vores uddannelses- og træningsforløb. Kontakt os såfremt du ønsker at vide, hvilke materialer og i hvilken sammenhæng, vi har udviklet dem.

GUIDE TIL FÆRRE KONFLIKTER

Guiden indeholder alt det, du som leder har brug for, for at udvikle en kultur i borgerkontakten med færre konflikter og vanskelige situationer.

Udbyttet af færre konflikter og vanskelige situationer er øget tryghed, bedre trivsel og dermed større overskud til at løse den kerneopgave, som dine medarbejdere brænder for. Udbyttet for dig som leder og din myndighed er færre klager, mindre sygefravær og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Guiden er letlæst og bygget op i 4 enkle trin, som opsummeres i en konkret plan for how-to-do.

Læs mere om guiden og bestil den her.

UNDGÅ KONFLIKTER MED BORGERE

Bogen beskriver de særlige forhold, som knytter sig til konflikter mellem offentligt ansatte og borgere, og anviser konkrete værktøjer til at undgå, afvæbne og håndtere konflikter.

Bogen beskriver også vilkårene for at være offentligt ansat og udøve myndighed og sætter fokus på det særlige ansvar offentligt ansatte har i kontakten med borgerne.

Bogen henvender sig til de mange offentligt ansatte, der har direkte borgerkontakt samt til undervisere, som underviser offentligt ansatte i at håndtere konflikter.

Bogen er solgt i flere tusinde eksemplarer og anvendes som lærebog på flere uddannelsesinstitutioner.

Bogen kan bestilles fra forlaget Frydenlund her. 

VIRKEMIDLER I VOKSENUNDERVISNING

Bogen beskriver de centrale elementer i voksenundervisning, som skaber læring: Relation, håndtering af modstand, refleksion og facilitering.

Disse centrale elementer kombineres med pædagogiske metoder og principper for læring.

Bogen er baseret på anerkendt teori og forskning samt på egen undervisningserfaring i såvel læringsprogression som deltagertilfredshed.

Bogen henvender sig til voksenundervisere og til ledere med ansvar for udvikling og gennemførelse af voksenundervisning.

Bogen kan bestilles fra forlaget Frydenlund her.

KONFLIKTSTYRKER

Konfliktstyrker (c) er et værktøj, som sætter fokus på styrker og udviklingspunkter samt et værktøj til at forstå både egen og andres adfærd i konfliktsituationer.

Konfliktstyrker(c) kan anvendes individuelt, i teams, som ledelsesværktøj og i sammenhæng med undervisning.

Værktøjet er inspireret af den erhvervspsykologiske model Thomas-Kilmann Konflikthåndteringsværktøj (TKI), som er verdens mest anvendte konfliktværktøj.

Konfliktstyrker(c) bestilles her og koster kr. 100,- pr. sæt ex. moms og ex. forsendelse.

Læs mere om Konfliktstyrker(c) og bestil dem her.