KONFLIKTUDDANNELSE

Vores konfliktuddannelse er primært målrettet de faggrupper, som udøver myndighed og kontrol, og hvor mødet med borgeren sker i det fysiske møde, det telefoniske møde, det digitale møde eller en kombination.

Vi har trænet og undervist faggrupper som politibetjente, dommere, fogeder, sagsbehandlere, socialrådgivere, læger, sygeplejersker, psykologer, securitymedarbejdere, kontrollører, lærere m.fl.

De temaer vi underviser i er målrettet det aktuelle behov og faggruppe og omfatter temaer som: Forebyggelse og deeskalering af konflikter og vanskelige situationer, mødet med borgere med psykiatriske lidelse, krisereaktioner og -håndtering, kollegial støtte samt specialtemaer som fysisk sikkerhed, håndtering af aggressive hunde og udadreagerende borgere.

Vi anvender evidensbaserede samt egenudviklede værktøjer, som er så enkle og konkrete, at de er muligt at omsætte umiddelbart til den aktuelle borgerkontakt.