LEDERUDDANNELSE

Vi underviser, træner og gennemfører udviklingsprocesser for ledere, som understøtter den enkelte leder i sin lederrolle samt understøtter ledergrupper i at lede i samme retning.

Vi har gennemført længerevarende udviklingsprocesser for større ledergrupper, hvor målet har været fælles værdier og fælles tilgang til ledelse, processer for ledergrupper, hvor det har handlet om forskelligheder og samarbejde samt uddannelses- og træningsforløb for ledere, hvor målet har været at lede gennem medarbejderne og dermed øge involvering af medarbejdere i udvikling og daglig drift.

Vi anvender evidensbaserede samt egenudviklede værktøjer ud fra aktuel opgave og behov.