KONFLIKTSTYRKER

Konfliktstyrker©: Værktøjet der bevidstgør styrker og udviklingspunkter i konflikter.

 

Konflikter koster på energikontoen. Både de interne konflikter og dem, der er rettet udad mod samarbejdspartnere, borgere og kunder. 

Konflikter påvirker kommunikationen negativt og begrænser ideer, konstruktiv feedback, motivation og resultater. I yderste konsekvens kan de føre til mistrivsel, sygemeldinger og opsigelser. De ved de fleste af os godt.

Det vi også ved er, at det kan være svært at få taget hul på den konstruktive snak om konflikter samt snakken om, hvordan vi kan bruge de styrker, vi hver i sær har og blive bedre der, hvor vi har brug for at blive det.

Præcist det kan værktøjet Konfliktstyrker© hjælpe dig og dit team til.

Konfliktstyrker© sætter gang i den konstruktive dialog.

Konfliktstyrker© er et enkelt værktøj, der hjælper til at bevidstgøre egne samt teamets styrker og udviklingspunkter i konflikter samt hjælper til den konstruktive snak om, i hvilke situationer en konfliktstyrke er en reel styrke, og hvornår den kan være hæmmende for den gode dialog og samarbejde.

Ved at kende sine egne og hinandens konfliktstyrker bliver det nemmere at tale om det, der ellers kan være svært samt nemmere at forstå og støtte hinanden  i konflikter.

Konfliktstyrker© er lækre fysiske kort lige til at have i hånden.

Konfliktstyrker© består af en æske med 25 styrkekort samt instruktionskort.

På hvert af de 25 styrkekort er der et udsagn, som knytter sig til konflikter suppleret med stikord, som taler ind i den adfærd, som kendetegner udsagnet. 

De medfølgende instruktionskort vejleder til, hvordan Konfliktstyrker© kan anvendes – individuelt og i teams.

Konfliktstyrker© bygger på anerkendt forskning.

Konfliktstyrker© er inspireret af Thomas-Kilmann Konfliktværktøj, som er en internationalt anerkendt erhvervspsykologisk model samt verdens mest solgte konfliktværktøj.

Modellen bygger på, at vi alle rummer 5 forskellige strategier, som vi kan møde eller gå ind i en konflikt med. Ifølge modellen er der 1 (måske 2) af disse strategier, som vi bruger mest – og som i nogle situationer er hensigtsmæssig, og i andre situationer ikke er det.  

Gennem bevidsthed og træning kan vi lære at bruge alle 5 strategier og skifte mellem dem, alt efter situationen og det, vi ønsker at opnå.

Værktøjet sætter dermed ikke nogen i bås, men guider til at åbne for endnu flere konfliktkompetencer.

Konfliktstyrker© er til både dig og dit team.

Konfliktstyrker© kan anvendes individuelt og i teams samt i kombination. 

Individuelt kan værktøjet anvendes til at bevidstgøre egne typiske reaktionsmønstre i en konfliktsituation. 

I teams kan værktøjet anvendes til at blive klogere på hinandens styrker i konfliktsituationer samt til en drøftelse af, hvordan det er muligt at bruge hinandens styrker til løsning af konflikter – interne som eksterne.

Konfliktstyrker© er nemt at få fat i?

Du udfylder blot bestillingsformularen nedenfor.

Konfliktstyrker© koster kr. 100,- pr. sæt ex. moms og ex. forsendelse. Det anbefales, at der købes 1 sæt pr. person.

Du bestiller Konfliktstyrker© ved at udfylde formularen her.

Faktura sendes pr. mail eller via det EAN-nummer, som du oplyser ved bestilling.