KONFLIKTSTYRKER

Fordi konflikter koster, bør du og dit team sætte fokus på dem.

Konflikter koster dyrt på energikontoen. Det gælder både de interne konflikter og de konflikter, der rettet udad mod samarbejdspartnere, borgere og kunder. 

Konflikter påvirker kommunikationen negativt og begrænser ideer, konstruktiv feedback, motivation og resultater. Og i yderste konsekvens kan de føre til mistrivsel, sygemeldinger og opsigelser. De ved de fleste af os godt.

Det vi også ved er, at det kan være svært at få taget hul på den konstruktive snak om konflikter og om, hvordan vi kan bruge de styrker, vi hver i sær har og blive bedre der, hvor vi har brug for at blive det.

Præcist det kan værktøjet Konfliktstyrker© hjælpe dig og dit team til.

Konfliktstyrker© sætter gang i den konstruktive dialog.

Konfliktstyrker© er et enkelt værktøj, der hjælper til at synliggøre egne samt teamets styrker og udviklingspunkter i konfliktsituationer og hjælper til den konstruktive snak om, i hvilke situationer en konfliktstyrke er en reel styrke, og i hvilke situationer den kan være hæmmende for den gode dialog og samarbejde.

Ved at kende egne og hinandens konfliktstyrker bliver det nemmere at tale om det, der ellers kan være svært, og nemmere at skabe det fundament, som gør, at I forstår hinanden bedre samt bedre kan støtte hinanden i konfliktsituationer.

Konfliktstyrker© er lækre fysiske kort lige til at have i hånden.

Konfliktstyrker© består af en æske med 25 styrkekort samt instruktionskort.

På hver af de 25 styrkekort er et udsagn samt stikord til den adfærd, som kendetegner udsagnet. 

De medfølgende instruktionskort vejleder til, hvordan Konfliktstyrker© kan anvendes – individuelt og i teams.

Konfliktstyrker© bygger på anerkendt forskning.

Konfliktstyrker© er inspireret af Thomas-Kilmann Konflikthåndteringsværktøj, som er en internationalt anerkendt erhvervspsykologisk model samt verdens mest solgte konfliktværktøj.

Modellen bygger på, at vi alle rummer 5 forskellige strategier, som vi kan møde en konflikt med. Ifølge modellen er der 1 eller måske 2 af disse strategier, som vi er mest fortrolige med. Gennem bevidsthed og træning kan vi lære at bruge alle 5 strategier og skifte mellem dem, alt efter situationen og det, vi ønsker at opnå.

Værktøjet sætter dermed ikke nogen i bås, men guider til til at åbne for endnu flere af de kompetencer, som vi alle rummer.

Konfliktstyrker© er til både dig og dit team.

Konfliktstyrker© kan anvendes individuelt og i teams samt i kombination. 

Individuelt kan værktøjet anvendes til at blive bevidst om egne typiske reaktionsmønstre i en konfliktsituation, og hvilken adfærd der kendetegner reaktionsmønstret.

I teams kan værktøjet anvendes til at blive klogere på hinandens styrker i konfliktsituationer samt en en drøftelse af, hvordan det er muligt at bruge hinandens styrker til løsning af konflikter – interne som eksterne.

Konfliktstyrker© er nemme at få fat i?

Du udfylder blot bestillingsformularen nedenfor.

Konfliktstyrker© koster kr. 100,- pr. sæt ex. moms og ex. forsendelse. Det anbefales, at der købes 1 sæt pr. person.

Du bestiller Konfliktstyrker© ved at udfylde formularen her.

Faktura sendes pr. mail eller via det EAN-nummer, som du oplyser ved bestilling.