Kend dine konfliktstyrker

Du kan lære dine konfliktstyrker at kende. Og du kan lære, hvor du måske skal øve og træne i at blive bedre, der hvor du ikke har dine umiddelbare styrker.

Det kan du med værktøjet “Konfliktstyrker (C)” som vi har udviklet til at gøre dig klogere på din egen og andres typiske adfærd i konfliktsituationer. 

Er du for eksempel den, der går direkte ind i en konflikt, er du den der straks rækker ud og forsøger dig med samarbejde, eller er du den, der lukker øjnene og skynder dig væk.

Værktøjet består af 25 kort med hver sin styrke og med stikord til den adfærd, som er knyttet til styrken.

Værktøjet kan anvendes individuelt, i teams og i sammenhæng med undervisning.

Værktøjet er inspireret af den internationalt anerkendte erhvervspsykologiske model Thomas-Kilmann Konflikthåndteringsværktøj (TKI).

Værktøjet kan bestilles hos os og koster kr. 75,- pr. sæt ex. moms og forsendelse.