BØGER

Bøger, vi har udgivet, med kort beskrivelse af indhold samt udbytte af at læse dem. 

GUIDE TIL FÆRRE KONFLIKTER

Bogen beskriver alt det, du som leder har brug for, for at udvikle en kultur i borgerkontakten med færre konflikter og vanskelige situationer.

Udbyttet af færre konflikter og vanskelige situationer vil afspejles i øget tryghed, bedre trivsel og i den respekt fra borgerne, som betyder mere overskud hos dine medarbejdere til at løse den kerneopgave, som de brænder for. Udbyttet for dig og din myndighed vil afspejles i færre klager, mindre sygefravær og fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Guiden er letlæst og bygget op omkring 4 enkle trin, som opsummeres i en konkret plan for how-to-do.

Læs mere om guiden og bestil den her. 

UNDGÅ KONFLIKTER MED BORGERE

Bogen beskriver de særlige forhold, som knytter sig til konflikter mellem offentligt ansatte og borgere, og den anviser konkrete værktøjet til at undgå, afvæbne og tackle disse konflikter. 

Bogen beskriver også vilkårene for at være offentligt ansat og udøve myndighed og sætter fokus på det særlige ansvar offentligt ansatte har i kontakten med borgerne. 

Bogen henvender sig især til de mange offentligt ansatte, der har direkte borgerkontakt samt til undervisere, som underviser de offentligt ansatte i at håndtere konflikter. 

Bogen er solgt i flere tusinde eksemplarer, og anvendes som lærebog på flere uddannelsesinstitutioner. Klik på foto af bogen for mere info samt bestilling på forlaget Frydenlund.

VIRKEMIDLER I VOKSENUNDERVISNING

Bogen beskriver de centrale virkemidler i voksenundervisning, som skaber engagement og motivation og dermed læring: Relation, håndtering af modstand, refleksion og facilitering.

Disse centrale temaer kombineres med pædagogiske metoder og principper for læring.

Bogen er baseret på anerkendt teori og forskning samt på egen undervisningserfaring og successer i såvel læringsprogression som deltagertilfredshed.

Bogen henvender sig til voksenundervisere og til ledere med ansvar for udvikling og gennemførelse af voksenundervisning. Klik på foto af bogen for mere info samt bestilling på forlaget Frydenlund.